Obavijest vlasnicima kućnih ljubimaca

Prema ODLUCI o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, postupanju s divljim životinjama pronađenim izvan staništa te načinu postupanja sa napuštenim ili izgubljenim životinjama („Službene novine Grada Pazina“ broj: 53/18);

Članak 5.
Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika;

Članak 6.
Psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor posjednika, na javnim površinama i to:
-Izvan granica naselja Općine, počevši od zadnjeg objekta u određenom naselju prema nenaseljenom dijelu naselja

Članak 9.
Iz sigurnosnih razloga prometa, ljudi i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika.

Članak 10.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

Za postupanje protivno odredbama ove odluke i gore navedenih članaka, prekršitelj će biti kažnjen novčanom kaznom od 300,00 do 2.000,00 kuna.