Natječaji za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Karojba

Općinski načelnik Općine Karojba raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Karojba:

 1. Poljoprivredno zemljište u naselju Karojba, katastarske oznake k.č. 1592, upisano u zk.ul. 804, za k.o. Karojba, površine od 345 m².
  Početna kupoprodajna cijena predmetne nekretnine iznosi od 9.100,00 kuna.
  Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 1.000,00 kuna.
 2. Nekretnine u k.o. Novaki Motovunski:
  a.) Građevinsko zemljište u naselju Brigi, katastarske oznake k.č.br. 106, upisano u zk.ul. 1657 za k.o. Novaki Motovunski, površine od 1.057 m².
  Početna kupoprodajna cijena predmetnih nekretnina iznosi 246.300,00 kuna.
  Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 24.000,00 kuna.
  b.) Građevinsko zemljište u naselju Brigi, katastarske oznake k.č.br. 342, upisano u zk.ul. 1657 za k.o. Novaki Motovunski, u površini od 2.262 m², tržišne vrijednosti od 395.300,00 kuna.
  Početna kupoprodajna cijena predmetne nekretnine iznosi 395.300,00 kuna.
  Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 39.000,00 kuna.

Uvjeti natječaja i sam natječaj može se pogledati u rubrici: natječaji.