Natječaj za dodjelu stipendija

Općinski načelnik Općine Karojba temeljem članka 5. a u svezi sa člankom 2. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija studentima s područja Općine Karojba (Službene novine Grada Pazina, broj: 31/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik), objavljuje dana 11. listopada 2017. godine N A T J E Č A J za dodjelu stipendija sudentima u školskoj/akademskoj 2017./2018. godini.

Natječaj i dokumentaciju možete preuzeti i pregledati u nastavku:

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u 2017/2018

Izjava – stipendije