Nacrt prijedloga Proračuna Općine Karojba za 2021.

Općina Karojba objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Proračuna Općine Karojba za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.
Savjetovanje traje od 14. prosinca 2020. godine do 21. prosinca 2020. godine.
Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti na ovoj stranici.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 21. prosinca 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Proračuna Općine Karojba za 2021. godine i projekcije za 2022. i 2023. godinu, putem pošte ili osobno na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba, Karojba 1, 52 424 Motovun ili na adresu elektroničke pošte: procelnik@karojba.hr, uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, kojeg možete preuzeti na ovoj stranici.

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Karojba za 2021. godine i projekcije za 2022. i 2023. godinu možete preuzeti u nastavku.

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Karojba za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, koji je objavljen na internet stranicama Općine Karojba predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom.