Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

Općina Karojba objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu.

Savjetovanje traje od 01. listopada 2019. do 31. listopada 2019. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 31. listopada 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu, putem pošte ili osobno na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba, Karojba 1, 52 424 Motovun ili slanjem mail-a na adresu: procelnik@karojba.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na ovoj stranici.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Karojba. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.
Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu koji je objavljen na internet stranicama Općine Karojba predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.
Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu možete preuzeti u nastavku.

Otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Po provedenom savjetovanju, Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba izvijestit će o rezultatima savjetovanja izrađivače prijedloga Odluke i Općinskog načelnika Općine Karojba.