Mobilno reciklažno dvorište

Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta na području općina Pazinštine (Karojba, Motovun, Lupoglav, Cerovlje, Gračišće, Tinjan, Sveti Petar u Šumi) za 2020. godinu.

Na području Općine Karojba mobilno reciklažno dvoriše biti će na raspolaganju u razdoblju od 09.03. do 13.03.2020. godine.