Korištenje sportskih dvorana

Stožer civilne zaštite Istarske županije uputio dopis o korištenju gradskih sportskih dvorana i školskih sportskih dvorana

Gradske sportske dvorane mogu obavljati djelatnost, pod uvjetom da Uprave gradskih sportskih dvorana izrade Protokol za sportsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim sportskim dvoranama, koji uključuju sve epidemiološke zaštitne mjere, a koje su date u preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te se odnose na treninge/utakmice u zatvorenim sportskim objektima, i na preporuke za čišćenje i dezinfekciju prostora.
Navedeni protokoli odobreni od strane osnivača, putem Stožera civilne zaštite Grada/Općine dostavljaju se na odobrenje Stožeru civilne zaštite Istarske županije.

Školske sportske dvorane pristup kojima ne zahtjeva prolaz kroz prostore škole, već se isključivo može koristiti direktan ulaz izvana, odlukama ravnatelja, Stožera civilne zaštite Grada/Općine, uz prethodnu suglasnost osnivača, te suglasnost Stožera civilne zaštite Istarske županije, mogu se dati na korištenje vanjskim korisnicima uz donošenje protokola za sportsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim školskim sportskim dvoranama sa uvjetima identičnim kao i za gradske dvorane.
Ova Odluka o korištenju školskih sportskih dvorana vrijedi isključivo do donošenja Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o početku odvijanja nastave tjelesne zdravstvene kulture u sportskim dvoranama.
Daljnje korištenje školskih sportskih dvorana ovisit će o Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja, vlasnika/osnivača uz donošenje posebnog protokola mjera.