Konačna rang lista za stipendije

Općinski načelnik Općine Karojba, dana 20. prosinca 2022. godine, utvrđuje
KONAČNU RANG LISTU ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI.

Studentska stipendija dodjeljuje se: Ani Pahović, Luki Delšenu, Luki Lakošeljcu, Steli Soldatić i Mauru Pahoviću.

Kompletnu listu možete preuzeti u nastavku: Konačna Rang lista za dodjelu stipendija u 2022./2023. godini