Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koji graniče sa županijskom cestom ŽC 5007

Poziv nositeljima prava na nekretninama koji graniče sa županijskom cestom ŽC 5007 dionica 003 i dionica 004 (Livade (D44) – Karojba (Ž5042) – Škropeti (NC 500700) za uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne dionice ceste.

Poziv možete pogledati i preuzeti u nastavku: Javni poziv – ŽC 5007 – KO Karojba