Javna savjetovanja o porezima u Općini Karojba

Obavještavaju se zainteresirani da su otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za:

  • Nacrt Odluke o porezima Općine Karojba
  • Nacrt Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Karojba
  • Nacrt Odluke o izmjeni odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu

Svi se dokumeti mogu pronaći u rubrici Otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.