Izmjena Natječaja za dodjelu stipendija

Na internetskoj stranici Općine Karojba i na oglasnoj ploči Općine Karojba objavljena je I. izmjena Natječaja za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2020./2021. godini

U tekstu Natječaja za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2020./2021. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj), objavljenog dana 12. listopada 2020. godine na internetskoj stranici Općine Karojba i na oglasnoj ploči Općine Karojba, mijenja se točka III. I sada glasi:
„Prijave sa potrebnom dokumentacijom, na propisanom obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba ili preuzeti sa Internet stranice Općine Karojba (www.karojba.hr), dostavljaju se osobno ili preporučeno poštom na adresu: Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel, Karojba 1, i to najkasnije do 23. studenog 2020. godine.“

U preostalom dijelu Natječaj ostaje neizmijenjen.

Natječaj možete pogledati u rubrici: Natječaji.