UPRAVLJANJE GROBLJIMA

Groblja na području Općine Karojba su: Karojba, Novaki Motovunski i Rakotule.
Grobljima upravlja trgovačko društvo Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Pazin, Šime Kurelića 22, kao Uprava groblja (tel: 052/619-030,  e-mail: usluga2@pu.t-com.hr)
Uprava groblja vodi Grobni očevidnik i Registar umrlih osoba.
Pogrebi se u pravilu ne obavljaju nedjeljom i blagdanom.
Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme te o tome donosi rješenje.

Odluku o izmjenama i dopuni odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i druge naknade – 2024

Odluka o izmjeni odluke o grobljima – 2024

OBAVIJEST O NAMJERI PREKAPANJA OPĆIH I NAPUŠTENIH GROBOVA NA GROBLJU U MOTOVUNSKIM NOVAKIMA

Pogrebne usluge – Cjenik

ODLUKA O GROBLJIMA

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika