MAPA ZELENIH OTOKA OPĆINE KAROJBA

 

Ovdje možete preuzeti obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada:

Prijava nepropisno odbačenog otpada


Pogledajte gdje se nalazi vama najbliži zeleni otok i počnite odvojeno sakupljati otpad: Mapa

Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Općinu Karojba za 2024. godinu

Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Općinu Karojba za 2023. godinu

Lokacije “ZVONA” za odlaganje staklene ambalaže na području Općine Karojba

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu

Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Karojba

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Karojba

Raspored odvoza miješanog komunalnog i selektivnog otpada za 2022. godinu

Raspored odvoza selektivnog otpada za 2021. godinu

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Karojba za 2019. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Karojba

Izvješće o planu gospodarenja otpadom Općine Karojba za 2018. godinu

Izvještaj o planu gospodarenja otpadom Općine Karojba za 2017. godinu

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacicvanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 2018

Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada 2018

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 2018

Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu 2018.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU – Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada u 2018. godini

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU – Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog KO u 2018. godini

Nacrt Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Obrazac za sudjelovanje

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Plan gospodarenja otpadom Općine Karojba 2017-2022

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Karojba za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Karojba za razdoblje 2017. – 2022. godine

Obavijest o održavanju Javne rasprave

Obrazac za sudjelovanje

Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Karojba za 2016. godinu

Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Karojba za 2015. godinu

Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Karojba za 2014. godinu