E savjetovanje – pružanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

Općina Karojba objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga odluke o izmjeni i dopuni odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Karojba. Savjetovanje traje od 26. studenoga 2019. do 10. prosinca 2019. godine.

Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti u mapi:

Otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću