Druga ponovna javna rasprava o III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja

Izlaganje prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Općine Karojba održati će se 30. studenog 2021. (utorak) s početkom u 13 sati preko livestream servisa a pristup linku objaviti će se na dan javnog izlaganja.

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/83638004655

Meeting ID: 836 3800 4655

Sve o drugom ponovnom prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba možete pronaći na stranici:

Druga ponovna javna rasprava o III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja