Aktivacija Stožera civilne zaštite Općine Karojba

Općinski načelnik Općine Karojba, dana 17. ožujka 2020. godine, donosi Odluku o aktiviranju Stožera civilne zaštite Općine Karojba.

Odluku možete pogledati u nastavku: Odluka o aktiviranju Stožera civilne zaštite Općine Karojba.