Prijedlog plana zaštite od požara i procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodnom pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave.

U donošenju planova sukladno odredbi članka 13. Zakona jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati sudjelovanje javnosti.

U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Karojba, pri donošenju Odluke, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnosti s Nacrtom prijedloga Odluke i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bili prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

Svu potrebnu dokumentaciju i prijedlog možete preuzeti u rubrici Otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.