Poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Općine Karojba – javni uvid

Općina Karojba sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 57/22) i Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (NN 98/22) objavljuje prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Karojba.
Javni uvidu isti traje 15 dana od dana objave, u ovom slučaju od 11. ožujka 2024. godine (ponedjeljak) do 25. ožujka 2024. godine (ponedjeljak).
Uvid se može izvršiti osobno, u prostorijama Općine Karojba, Karojba 1, 52424 Motovun i online na web stranici Općine Karojba www.karojba.hr
Za vrijeme trajanja uvida moguće je primanje zahtjeva za nadopunu ili izmjenu gore navedenog programa.
Kao prilog ove obavijesti se nalazi tabela sa katastarskim česticama koje su predmet programa odnosno koje ulaze u program raspolaganja i karte sa prikazom katastarskog plana i označenim česticama u PDF formatu.

Prilozi:

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Karojba

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Karojba – tablica

Karta Karojba 00

Karta Karojba 01

Karta Karojba 02

Karta Karojba 03

Karta Karojba 04

Karta Karojba 05