Konačno izvješće o visini troškova lokalnih izbora i načinu njihova korištenja

Odluka o pravu na naknadu i visni naknade troškova izborne promidžbe na izboru općinskog načelnika Općine Karojba 2021.

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova općinskog vijeća Općine Karojba 2021.

Konačni rezultati za izbor članova vijeća Općine Karojba

Konačni rezultati za izbor načelnika Općine Karojba

Rezultati izbora za općinskog načelnika drugi krug – objava u 10,15 sati (31.05.2021.)

Odluka o održavanju drugog kruga za izbor općinskog načelnika

Rezultati izbora općinskog načelnika – 1. objava u 11,45 sati (17.05.2021.)

Rezultati izbora članova općinskog vijeća  – 1. objava u 11,45 sati (17.05.2021.)

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća Općine Karojba – 1. objava u 12,30 sati (30.04.2021.)

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Karojba – 1. objava u 12,30 sati (30.04.2021.)

Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Karojba – 1. objava u 12,30 sati (30.04.2021.)

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Karojba – 1. objava u 12,30 sati (30.04.2021.)

Ovjera očitovanja o prihvaćanju kandidatura

Lokalni izbori 2021 – nacionalne manjine

Lokalni izbori 2021 – opća objava