Odluka o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga putem trgovačkog društva

Odluka o komunalnim djelatnostima (prosinac 2022.)

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti

Odluka o komunalnim djelatnostima (2019.)