Udruge

2018

00 Pravilnik o financiranju programa

01 Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje javnih potreba2017

Odluka o dodjeli sredstava udrugama u 2017. godini

Odluka o administrativnoj provjeri prijava po Javnom natječaju za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Karojba za 2017. godinu


00 Pravilnik o financiranju programa

01 Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje javnih potreba

02 Odluka o raspisivanju natječaja

03 Javni natječaj

04 Upute za prijavitelje

05 Opisni obrazac

06 Obrazac proračuna

07 Obrazac Izjava

08 Obrazac Izjave o nekažnjavanju

09 Obrazac Izjave o ispunjenim obvezama

10 Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta

11 Obrazac za procjenu kvalitete vrijednosti

12 Ogledni obrazac ugovora o financiranju

13 Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta

14 Obrazac za financijski izvještaj

15 Popis priloga2016

Odlukom o dodjeli financijskih sredstava utvrđuju se korisnici i financijska sredstva dodjeljena udrugama i drugim organizacijama civilnog društva temeljem Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Karojba za 2016. godinu. Odluka se nalazi u nastavku.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama


 

Obavještavaju se svi zainteresirani da će se dana 05. svibnja 2016. godine u 19:00 sati u svrhu podnošenja prijava na Javni natječaj za financiranje programa/projekta/manifestacije od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Karojba u 2016. godini, održati pripremne radionice za izradu prijava programa/projekata/manifestacija u prostorijama Općine Karojba, na adresi: Karojba 1.

Obavijest – pripremne radionice


 

Financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Karojba utvrđeni su Pravilnikom.
U nastavku se nalazi Pravilnik, te svi potrebni obrasci i dokumenti vezani uz postupak financiranja.

01 Pravilnik o financiranju programa

02 Odluka o raspisivanju javnog natječaja

03 Javni natječaj

04 Upute za prijavitelje

05 Opisni obrazac

06 Obrazac proračuna

07 Obrazac – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

08 Obrazac Izjave o nekažnjavanju

09 Obrazac Izjave o ispunjenim obvezama

10 Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta

11 Obrazac za procjenu kvalitete vrijednosti

12 Ogledni obrazac ugovora o financiranju

13 Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta

14 Obrazac za financijski izvjestaj

15 Popis priloga