Plan gospodarenja otpadom Općine Karojba

Općina Karojba obavještava javnost o održavanju JAVNE RASPRAVE o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Karojba za razdoblje od 2017. do 2022. godine

1. Objavljuje se Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Karojba za razdoblje od 2017. do 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi od strane zainteresirane javnosti.

2. Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 10. prosinca 2017. godine.

3. Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom može se izvršiti se u razdoblju od 10. studenog do 10. prosinca 2017. godine, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Karojba od 08:00 do 11:00 sati.

4. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Plana gospodarenja otpadom mogu se dati usmeno, na zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja uvida, dostavom putem pošte na adresu Općina Karojba, Karojba 1 ili dostavom na e-mail adresu: opcina-karojba@pu.t-com.hr.

5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.
Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Karojba za razdoblje od 2017. do 2022. i ostale dokumente možete pregledati i preuzeti u rubrici Gospodarenje otpadom.