Općinsko vijeće

OPĆINSKO VIJEĆE:

SANJA MALIŠA (HDZ) – Predsjednica Općinskog vijeća
VLADO LAKOŠELJAC (IDS) –  Potpredsjednik Općinskog vijeća
GIUSEPPINA RADOSLAV (IDS) – Potpredsjednica Općinskog vijeća

 

ČLANOVI:

SAŠA IVANČIĆ (Kandidacijska lista grupe birača)
SANJA LAKOŠELJAC (Kandidacijska lista grupe birača)
DALIBOR BELETIĆ (Kandidacijska lista grupe birača)
TIHOMIR RADOSLAV (Kandidacijska lista grupe birača)
IRENKO PILAT (IDS)
VLATKO LEVAK (IDS)
DAVID SELAR (HDZ)
EMIL SINČIĆ (HDZ)