Odluka o upisu djece u vrtić

Temeljem članka 36. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.) u skladu s Pravilnikom o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 15/15.) na prijedlog Povjerenstva za upise, Upravno vijeće Vrtića na 24. sjednici održanoj 14. lipnja 2017. donijelo je
O D L U K U
o upisima djece u pedagošku 2017./2018. godinu u Područni vrtić u Karojbi.

Odluku možete preuzeti ovdje:

Odluka o upisima djece u pedagošku 2017./2018. godinu u Područni vrtić u Karojbi

 

Ukoliko Općina Karojba osigura sredstva za zapošljavanje još jedne odgajateljice te o tome pismeno obavijesti vrtić do 21.8.2017. organizirat će se provođenje dva cjelodnevna programa te će u tom slučaju biti primljena sva prijavljena djeca. Ukoliko dođe do takve promjene, roditelji će biti obaviješteni putem web stranice Vrtića i oglasnih mjesta Vrtića najkasnije do 25.8.2017.