Category Archives: Novosti

OBAVIJEST – AKCIJA ZBRINJAVANJA GLOMAZNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE KAROJBA

Kontejneri za glomazni otpad biti će postavljeni prema sljedećem rasporedu:

NASELJE ŠKROPETI od 14.08 do 20.08.
1.Naselje Škropeti – na “Lokvi”
2.Naselje Francovići

NASELJE MOTOVUNSKI NOVAKI od 21.08. do 27.08.
1. Naselje Lakošeljci – na “Lokvi”
2. Naselje Motovunski Novaki – kod zgrade stare škole

NASELJE KAROJBA od 28.08. do 03.09.
1. Most u Karojbi
2. Kod osnovne škole

NASELJE RAKOTULE od 04.09. do 10.09.
1. Dom u Radoslavi

Pozivamo Vas da se uključite u akciju zbrinjavanja glomaznog otpada te time doprinesete očuvanju čistoće naše općine.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup baz javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

Odluka o upisu djece u vrtić

Temeljem članka 36. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.) u skladu s Pravilnikom o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 15/15.) na prijedlog Povjerenstva za upise, Upravno vijeće Vrtića na 24. sjednici održanoj 14. lipnja 2017. donijelo je
O D L U K U
o upisima djece u pedagošku 2017./2018. godinu u Područni vrtić u Karojbi.

Odluku možete preuzeti ovdje:

Odluka o upisima djece u pedagošku 2017./2018. godinu u Područni vrtić u Karojbi

 

Ukoliko Općina Karojba osigura sredstva za zapošljavanje još jedne odgajateljice te o tome pismeno obavijesti vrtić do 21.8.2017. organizirat će se provođenje dva cjelodnevna programa te će u tom slučaju biti primljena sva prijavljena djeca. Ukoliko dođe do takve promjene, roditelji će biti obaviješteni putem web stranice Vrtića i oglasnih mjesta Vrtića najkasnije do 25.8.2017.

Natječaji za ulaganja u voćarstvu, povrtlarstvu, stočarstvu i peradarstvu

LAG „Središnja Istra“ u suradnji s Razvojnom agencijom „Srce Istre“ organizira predstavljanje aktualnih natječaja iz Mjere 4 Programa ruralnog razvoja koje će se održati u utorak, 30.5. s početkom u 18:30 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina (Družbe sv. Ćirila i Metoda 10).

Novi natječaji iz Programa ruralnog razvoja odnose se na ulaganja u voćarstvu, povrtlarstvu, stočarstvu i peradarstvu. Mogućnosti ulaganja su raznovrsne, a neki od prihvatljivih troškova su kupnja mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje trajnih nasada, staklenika i plastenika, rekonstrukcija i izgradnja objekata za držanje životinja, gradnja i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate. Također, u najavi je natječaj za dodjelu potpora za ulaganja u preradu, marketing i razvoj poljoprivrednih proizvoda.

Ovim se natječajima uvode i novine prema novom Pravilniku koje će korisnicima omogućiti lakšu prijavu i brže dobivanje sredstava, a koje će se primjenjivati i na ostale natječaje.

Predavanje koje će osim predstavljanja natječaja omogućiti i direktna pitanja korisnika, besplatno je za sve sudionike, a voditi će ga Svjetlana Jedriško Kasunić iz konzultantskog poduzeća Confidia.

Više informacija o natječajima dostupno je na poveznici: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/raspisano-je-5-natjecaja-za-podmjeru-4-1/.

Upis djece u vrtiće

Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin objavljuje

OGLAS ZA UPIS DJECE ZA PEDAGOŠKU 2017./2018. GODINU

u Područne vrtiće CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN, SV. PETAR U ŠUMI I TINJAN za djecu vrtićkog uzrasta koja do 31. 8. 2017. navršavaju 3 godine života.

Zainteresirani roditelji mogu podnijeti Prijavu za upis u pripadajućem područnom vrtiću prema mjestu prebivališta

15. svibnja 2017. – 17. svibnja 2017.

od 6,30 do 15,30 sati

ili u tajništvu Matičnog vrtića u Pazinu, ul. Prolaz O. Keršovanija 1 (gornji vrtić).

POTREBNO ZA UPIS (OBVEZNA DOKUMENTACIJA):

 1. Ispunjena Prijava za upis djeteta (obrazac se može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnim stranicama Vrtića,

 2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta,

 3. Preslika osobne iskaznice djeteta ili preslike osobnih iskaznica oba roditelja (ukoliko roditelji imaju prebivalište na istoj adresi) ili uvjerenje o prebivalištu djeteta (ukoliko roditelji nemaju prebivalište na istoj adresi),

 4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta,

 5. Potvrda o obavljenom pregledu kod stomatologa (za djecu stariju od tri godine),

 6. Ispunjen Inicijalni upitnik (obrazac se može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnim stranicama Vrtića).

OSTALI DOKUMENTI (SLUŽE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU):

 • Elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta (dokaz o radnom statusu roditelja),

 • Nalaz i mišljenje (ili rješenje) nadležnog tijela da se radi o djetetu s teškoćama u razvoju,

 • Potvrda nadležnog tijela o samohranosti roditelja, dokaz o tome da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji, rješenje da je dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji ili rješenje o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta,

 • Uvjerenje ili Potvrda nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata,

 • Dokaz nadležnog tijela da roditelji za to dijete i drugu svoju djecu primaju doplatak za djecu,

 • Izvatci iz matične knjige rođenih ili rodni listove za ostalu djecu iz obitelji (ako je troje ili više djece u obitelji),

 • drugi dokumenti na osnovi kojih dijete može ostvariti prednost pri upisu.

Obrazac Prijave za upis djeteta i Inicijalni upitnik roditelji mogu preuzeti i prije navedenih rokova u tajništvu Vrtića radnim danom od 7-15 sati ili na web stranici Vrtića (www. vrtic-olgaban-pazin.hr)

Razgovor članova stručnog tima s roditeljima i djetetom prijavljenim za vrtićki program Matičnog vrtića u Pazinu biti će obavljeni na dan podnošenja Prijave dok će za djecu prijavljenu za jaslice te za Područne vrtiće biti obavljeni naknadno, u terminu koji će biti individualno dogovoren.

Prijave za upis koje nisu predane u objavljenom roku i prijave s nepotpunom dokumentacijom Povjerenstvo za upise neće razmatrati. Odluka o upisima bit će objavljena na web stranici Vrtića i na Oglasnim mjestima Matičnog i Područnih vrtića 14. lipnja 2017.

POBLIŽE INFORMACIJE O NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVA ZA UPIS I O POSTUPKU UPISA MOŽETE DOBITI U TAJNIŠTVU VRTIĆA, NA TEL 622-519 ILI NA e-mail: tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr